Vers

Versek Enikőmhöz

Burján Emil

 - avatarÉLTÉL HARMINCHAT ÉVET – ÉN
VAGYOK MOST KÉTSZER ANNYI
AZ ÚR MINDENSÉG-TENYERÉN
HONNAN HOVÁ ROHANNI ***
TEJÚTON TÉVELYEGSZ
AHOL NINCS MÁR KERESZT
SE LELKI FÁJDALOM
NEM ÉR UTOL DALOM

Próza

Balázs K. Attila prózája

Balázs K. Attila

 - avatar Néhány részlet és érzés mindig ott bizsereg bennem, amikor ezt a küszöböt átlépem; főleg kamaszkoromból tudnék visszaidézni néhány teljesen jelentéktelennek tűnő mozzanatot is akár, amelyek apámmal való ritkuló találkozásaink alkalmával történtek, vagy kapaszkodtak meg az emlékezetemben. Míg apám mindenféléről érdekl...

Műfordítás

Zdravko Kecman versei

Fehér Illés

 - avatar A nap a tüskésbengyakoroljaa szavakat A láthatáron fiatalelődA ceruza hosszú lándzsájávalaz árnyakat a csillagokra uszítjaés az üveg tintát egyszerre felhajtja A megrökönyödött város fényeifelett hattyú lebegÉn a papír fölégörnyedve sírokKeservesen sírok Hölderlin, te megváltó Közel vagyok hozzád Uram, érzemhavas...

Tanulmány

Az idő feloldott kérdőjelei

Cseke Gábor

 - avatar Úgy kerültem ebbe a fél évszázados – antológiába, mint légy a tejbe (esetleg: borospohárba?). Az antológia gyakorlatilag már készen állhatott, amikor Lászlóffy Ali elcsípett a főtéren (rendszerint a Keresztes Zoltán-féle antikvárium tájékán futottunk össze), s kérdezte, nem adnék-e belé én is verset?Persze, hogy! Szí...

Pályázatok

A Székelyföld diákpályázata

Tanár, diák, iskola, diákélet, sulis évek – mit jelentenek Nekem? Tanár úr, kérem!, vagy: Diákúr, kérem! Mit ad, mit adott nekem az iskola, mit hozok, mit viszek ebbõl magammal majd egyéleten keresztül? Majd hogyan adom ezt tovább, illetve továbbadom-e? Mit adok tovább és mennyit?A viszonyaink egymáshoz, az iskola-diák, a tanár-diák kapcsolatok; szeretet, odaadás, tisztelet,függés, hiá...

Szerkesztőség

Tárcák

Szétcsúszóban

Bangha Mónika

 - avatarMár másodjára hagyom el a szemüvegemet az utóbbi pár évben. Valami sántít a fenti mondatban, személyes mátrixomban nem is értelmezhető. A szemüvegemet elhagyni egyszerűen bűvészmutatvány lenne, miután kizárólag éjjelre, alváshoz veszem le.

Csendélet birkapörkölttel és kutyákkal

Petrozsényi Nagy Pál

 - avatarKezdetben teremté Isten az eget és földet. Ipolyi úr számára meg egy „jó” szomszédot. Ott illatozott a konyhája kb. egy méterre a szerencsétlen könyvelő remegő orra előtt. Télen még hagyján, de nyáron, amikor valamennyi ajtó, ablak tárva-nyitva állt, Ipolyi úr minden reggel kávéillatra ébredt. Kár, hogy magas vérnyomása volt, ennélfogva sohasem ihatott kávét.

Könyvekről

Hilgert István kötetéről

Egy könyv is lehet időkapszula, amibe a jelennek és a jövőnek gondolatokat zárunk. Hilgert István: Időkapszulák – Volt egyszer egy Nagyvárad című kötete ilyen. A kötetben az az igazán jó, hogy bár hely és idő szempontjából a nyolcvanas-kilencvenes évek Nagyváradján járunk, valójában...

Kovács Eszter

Shrek Tímea Halott föld ez c. kötetéről

MÁS VILÁGOK „– Eredj, pakold össze a lomod! ‒ szólt az anya a kislányhoz.
‒ De én nem akarom! ‒ Dehogynem, költözünk, ezt mán megmondtam! – De én nem akarok a táborban lakni! Én itt maradok az utcában a mamával!
‒...

Molnár Vilmos

Farkas Wellmann Éva: Parancsolatok c. kötetéről

A mózesi tízparancsolat 21. századi olvasatát adja Farkas Wellmann Éva Parancsolatok című kötete, mely az ótestamentumi törvények aktualitását elsősorban filozófiai-etikai szempontból vizsgálja meg. Az erkölcsi dimenzió mellett mégis talán az esztétikai a lényegesebb, végtére is versekről van szó – és a versekhez...

Zsidó Ferenc

Táborok

Bözödi György és az erdélyi magyar szociográfia

Cseke Péter

Bözödi György klasszikus értékű könyve, a Székely bánja mind­két kí­vá­na­lom­nak ele­get tesz. Ar...

Árnyékos költők

Sztojka László és „versárnyéka”

Cseke Gábor

Áttöri a múlást, sötétet Kizöldül a fű, mennyi kis dárda!törnek időbe, halhatatlanságba!odatérdel...

Partnerek

Szemle

Várad 2019/8.

A Várad folyóirat augusztusi számának vezércikkében Szűcs László főszerkesztő a klímaváltozásról ír; verset közöl Rumi Enikő, Andrei Zbirnea, Müller Dezső, Csontos Márta, Debreczeny György; prózát publikál Horváth Ildikó, Sztaskó Richard, Covaciu Norbert...

Zsidó Ferenc

Helikon 2019/17.

A Helikon első szeptemberi számának címoldalán Karácsonyi Zsolt verse olvasható, ezt követi Zsidó Ferenc beszélgetése Borcsa János irodalomkritikussal. Prózát Zoltay Lívia, Balázs K. Attila és Bogdán Zoltán, verset Horváth Tibor közöl. Günter...

André Ferenc

Korunk 2019/9.

Megjelent a Korunk szeptemberi száma, tematikája: a kortárs kritika. A kritikaműfaj jól érzékelhető átalakulásokon megy keresztül a kultúraközvetítő platformok változásaira reagálva.

Szerkesztőség

Székelyföld 2019/9.

Megjelent a Székelyföld szeptemberi száma. A tartalomból:  Szépirodalom
Vörös István versei
Wirth Imre versei
Szikra János versei
Szakács Réka: A testidomár

Borsodi L. László