Balázs Imre József és Boka László estjéről
Fotó: Szabó Károly

Balázs Imre József és Boka László estjéről

A székelyudvarhelyi G. Caféban május 21-én, szerda este Murányi Sándor Olivér látta vendégül Balázs Imre Józsefet és Boka Lászlót. A két irodalomkritikus és - történész legfrissebb kötetei kerültek bemutatásra.
Az Egyszólamú kánon? című Boka-kötetet Balázs Imre József méltatta párhuzamot vonva a szerző legelső könyvével, annak felosztásával (szkeptikus praxis vs. praktikus szkepszis) és nagyobb lélegzetvételű tanulmányaival.

Kiemelésre került a címben szereplő kérdőjel is, a megosztottság a magyarországi befogadás, kanonizálás vonatkozásában, hogy mennyire egysíkúnak látszik kintről az erdélyi irodalmi színpad, holott a valóságban mennyire összetett és színes. Az 1974-es születésű Boka László egyébként nem csupán az Országos Széchényi Könyvtár kutatója és tudományos igazgatója, akiről feltételezni kellene, hogy esetleg csak könyvekből ismeri azt, amiről beszél és ír, hanem közelebbi kapcsolata is van érdeklődése tárgyával. Ugyanis Nagyváradon született és 1998-ban költözött csak Budapestre, a Várad folyóirat alapítói közé tartozik, valamint 2012 óta a Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének docense is.
Több irányból, szemszögből képes szemlélni tehát az irodalmi történéseket, akárcsak Balázs Imre József, aki irodalomkritikusi és -történészi mivolta mellett költő, a Babes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa, valamint a Korunk folyóirat főszerkesztőhelyettese is. Az ő kötetei, Az új közép és a Hadikorház a város szélén címűek kapcsán szerepet cseréltek Boka Lászlóval, aki a moderátor szerepet vette át, a szerző pedig válaszolt a felmerült kérdésekre.
Az új középben (tendenciák a kortárs irodalomban alcímmel) a rendszerváltás óta eltelt időszak irodalmi mozgásait próbálta átfogni, az erdélyi és a magyar irodalom intézményes kereteinek változásait és kanonikus mozgásait, valamint lekövetni a rendszerváltás után megszólaló szerzők középnemzedékké válását. A könyv tanulmányai főként a kortárs erdélyi irodalmat (a megíráskor mindannyian háromkötettel rendelkező szerzők: Vida Gábor, Lövétei Lázár László, Demény Péter, Papp Sándor Zsigmond, Karácsonyi Zsolt írásain keresztül), és intézményeit vizsgálják, párhuzamot vonva a magyarországi kortársak munkáival.
A Hadikórház a város szélén pedig az elmúlt tizenöt évben írt publicisztikai írásokat tartalmazza, tovább bizonyítva Balázs Imre József sokoldalúságát, valamint a komoly témák után derűltséget is hozva a kávézói asztalok közé. Szerencsénkre a szerző nem okozott csalódást és az est zárásaként egy rövid, ám annál humorosabb történet felolvasásával jókedvűen bocsátotta útjára a hallgatóságot.