Vers

Versek Enikőmhöz

Burján Emil

 - avatarÉLTÉL HARMINCHAT ÉVET – ÉN
VAGYOK MOST KÉTSZER ANNYI
AZ ÚR MINDENSÉG-TENYERÉN
HONNAN HOVÁ ROHANNI ***
TEJÚTON TÉVELYEGSZ
AHOL NINCS MÁR KERESZT
SE LELKI FÁJDALOM
NEM ÉR UTOL DALOM

Próza

Naplótöredékek -

Kuti Márta

 - avatar 20 év alatt jócskán változott a szerkesztők állománya. Papp Ferencet Nemess László követte, Nagy Pál és Gálfalvi Zsolt is távozott, de jött Gálfalvi György, Éltető József, majd Farkas Árpád sepsiszentgyörgyi és Panek Zoltán kolozsvári munkatársunk lett. Éltető is elment néhány év után, ekkor lett Markó Béla az új sze...

Műfordítás

Zdravko Kecman versei

Fehér Illés

 - avatar A nap a tüskésbengyakoroljaa szavakat A láthatáron fiatalelődA ceruza hosszú lándzsájávalaz árnyakat a csillagokra uszítjaés az üveg tintát egyszerre felhajtja A megrökönyödött város fényeifelett hattyú lebegÉn a papír fölégörnyedve sírokKeservesen sírok Hölderlin, te megváltó Közel vagyok hozzád Uram, érzemhavas...

Tanulmány

Az idő feloldott kérdőjelei

Cseke Gábor

 - avatar Úgy kerültem ebbe a fél évszázados – antológiába, mint légy a tejbe (esetleg: borospohárba?). Az antológia gyakorlatilag már készen állhatott, amikor Lászlóffy Ali elcsípett a főtéren (rendszerint a Keresztes Zoltán-féle antikvárium tájékán futottunk össze), s kérdezte, nem adnék-e belé én is verset?Persze, hogy! Szí...

Pályázatok

Az Alföld pályázata

A kézirat maximális terjedelme szépirodalmi szövegeknél 20 ezer, értekező próza esetében 30 ezer karakter. A pályázatokat e-mailben, csatolt mellékletként (Word-dokumentum formátumban) várjuk az alfoldfolyoirat@gmail.com címre! Kérjük, hogy a pályázó a levélben tüntesse fel nevét és postai elérhetőségét, valamint a tárgy mezőbe írja be, hogy „Határ”! Határidő: 2019. augusztus 31. A p...

Szerkesztőség

Tárcák

A katángkóró meg én

Tóth Ágnes

 - avatarCsak pár sor arról, hogyan múlatom az időt, amikor gyötör a a vese-mese bajom és mint nagyszerű gyógyszert ajánlják nekem a katángkóró szárát, amit teaként kell fogyasztani. Szóval, nyár lévén elindultam katángkórót szedni. Találtam is a Körös parton. Már a csípőmig nőttek. A szép kék szemű virágok rémülten mustrálgattak, vajon mi a fenét akarok, hogy olyan harciasan közeledem feléjük.

Áramszünet, világvége

Fábián Tibor

 - avatarElvették az áramot. Fel sem néztünk. Van ilyen. Majd visszaadják. Mindig visszaadják. Legfeljebb egy kis idő után bosszús megjegyzéseket teszünk. Csak úgy megszokásból. Nehogymá! Ez mégiscsak a huszonegyedik század, modern kor, meg minden. 

Könyvekről

Farkas Wellmann Éva: Parancsolatok c. kötetéről

A mózesi tízparancsolat 21. századi olvasatát adja Farkas Wellmann Éva Parancsolatok című kötete, mely az ótestamentumi törvények aktualitását elsősorban filozófiai-etikai szempontból vizsgálja meg. Az erkölcsi dimenzió mellett mégis talán az esztétikai a lényegesebb, végtére is versekről van szó – és a versekhez...

Zsidó Ferenc

Borcsa János: Örökségem c. kötetéről

Borcsa János: Örökségem (jegyzetek, glosszák, tárcák). Ez a könyv egy apró darabokból (jegyzet, tárca, vázlat, karcolat, szösszenet stb.) felépülő, végteleníthető (végtelen) monológ, ennek szinte minden regiszterével: magánbeszéd, fohász, ima, segélykiáltás, „akkorismondomamagamét-mindig”, amelyben egy értelmiségi a századvégen (XX.) és a századelőn (XXI.) számbaveszi...

Fekete Vince

Herta Müller: Fácán az ember, semmi több c. könyvé…

A Fácán az ember, semmi több Herta Müller negyedik, magyarul megjelent könyve. A rövidke elbeszélés roppant súlyos, letaglózó olvasmány. Szikár, tűpontos, néhány szavas mondatokból álló, sallangmentes („bodorádámos”) szöveg, mely egy-két oldalas, önállóan, szabadversként is működő fejezetekre oszlik, és ebből az erősen egymásba...

Bálint Tamás

Táborok

Bözödi György és az erdélyi magyar szociográfia

Cseke Péter

Bözödi György klasszikus értékű könyve, a Székely bánja mind­két kí­vá­na­lom­nak ele­get tesz. Ar...

Árnyékos költők

Sztojka László és „versárnyéka”

Cseke Gábor

Áttöri a múlást, sötétet Kizöldül a fű, mennyi kis dárda!törnek időbe, halhatatlanságba!odatérdel...

Partnerek

Szemle

Helikon 2019/15.

A Helikon első augusztusi számának vezércikkét André Ferenc jegyzi, ezt követi Márton Evelin beszélgetése Lucian Nastasă-Kovács múzeumigazgatóval. Prózát Sebestyén Mihály, Dimény Lóránt és Lengyel János, verset Boda Edit és Varga László Edgár...

André Ferenc

Korunk 2019/8.

Modern klasszikusok az augusztusi Korunkban: a felvilágosodás nagy műveit újraolvasó, újraértelmező tanulmányokat tartalmaz a lapszám, felelevenítve a jelen életkörülményeit, szellemi konstrukcióját kimunkáló, nagy gondolkodók hagyatékát.

Szerkesztőség

Székelyföld 2019/8.

Megjelent a Székelyföld augusztusi száma. A tartalomból: Szépirodalom
Fekete Vince: Iszap
Szakács István Péter: Hamu és szél
Markó Béla: Házsongárdi kalauz
Kenéz Ferenc versei
Balázs Attila: Kutyablúz
Halmai Tamás versei
Csősz Gergő versei

Borsodi L. László

Helikon 2019/14.

A Helikon második júliusi számának vezércikkét Papp Attila Zsolt jegyzi, ezt követi Horváth Csaba interjúja Molnár-Kovács Zsolt régésszel. Prózát Medgyesi Emese, Gulisio Tímea és Végh Attila, verset Fazakas Attila közöl. Gellu Naum...

André Ferenc