Vers

Lőrincz József versei

Lőrincz József

 - avatarÉBREDÉS Szeretnék a tavaszban mindenes lenni,
Aki a hangokkal mindent megtehet,
Csodát művelnék a Kertben,
Mikor elcsörgedeznek a telek. A fákat tele aggatnám apró kis csengőkkel,
Minden ágra kötnék egy napszálat,
Raknék egy-egy fészket mindenhova,
Ahol a...

Próza

Balázs K. Attila prózája

Balázs K. Attila

 - avatar Néhány részlet és érzés mindig ott bizsereg bennem, amikor ezt a küszöböt átlépem; főleg kamaszkoromból tudnék visszaidézni néhány teljesen jelentéktelennek tűnő mozzanatot is akár, amelyek apámmal való ritkuló találkozásaink alkalmával történtek, vagy kapaszkodtak meg az emlékezetemben. Míg apám mindenféléről érdekl...

Műfordítás

DIABLO versei

Dabi István

 - avatar 3A folyók sebesen keletre folynaka prostituáltak nyugatra rohannakA világ olyan mint egy eltévedt birkatétován áll az útkereszteződésbenaz észak és dél felé siető robotokat kérdezi:”Ki előtt kell meghajolnom, uram?” 4A világ a lábaival a politikusoknak tapsola politikusok vérben fürdetik a világot 5A világ nem látj...

Tanulmány

Asylium

Hegedűs Imre János

 - avatar Ez volt az ő ars poeticája. A puritán erkölcsöt stílusba vitte át.Milyen súlyos vállalás! Hótiszta a cél, patyolat a morál, ami egyben korlát is. Saját maga számára felépített fal. Kerítés. Zabolázza az alkotás szédületét, a zsenialitás mámorát."Az arany középszeren felül soha nem emelkedék." Írta le többször az önér...

Pályázatok

A Székelyföld diákpályázata

Tanár, diák, iskola, diákélet, sulis évek – mit jelentenek Nekem? Tanár úr, kérem!, vagy: Diákúr, kérem! Mit ad, mit adott nekem az iskola, mit hozok, mit viszek ebbõl magammal majd egyéleten keresztül? Majd hogyan adom ezt tovább, illetve továbbadom-e? Mit adok tovább és mennyit?A viszonyaink egymáshoz, az iskola-diák, a tanár-diák kapcsolatok; szeretet, odaadás, tisztelet,függés, hiá...

Szerkesztőség

Tárcák

Papp Endre Hídverő-díjához

Lőrincz György

 - avatarAz első kérdés mindenki számára, aki e a díjátadásra figyel, az lehetne: miért Papp Endre, a Hitel folyóirat főszerkesztője kapja alapítványunk idei Hídverő-díját? Erre a válaszom az: mert a Hitel is és Papp Endre is “azonos önmagával”. Többféleképpen is folytatni lehetne a gondolatot: viszont, számunkra, akik tudjuk, hogy az “Azonos önmagával” egy könyvcím, a szerzője pedig Papp Endre, az értelmezés rögtön bonyolultabbá válik.

Kristó Tibor EMIA-díjához

Zsidó Ferenc

 - avatarHetven évvel ezelőtt, a magyar költészet napján született Kristó Tibor – és ez nem lehetett véletlen, ez már egy korai eljegyzésnek, eljegyződésnek is tekinthető. Már ha egyetértünk azzal a tétellel, hogy költőnek születni kell, nem lehet csak úgy azzá válni.

Könyvekről

Lankadatlan lázadás

„Ne hidd, hogy a lantnak/ereje meglankad/csak hangköre más” – erre az Arany János versrészletre gondoltam minduntalan, Czegő Zoltán új verseskönyvét* olvasva. És nem csupán azért, mert Czegő esetében is öregkori líráról van szó, mint e fenti, Mindvégig című versből vett idézet esetében...

Zsidó Ferenc

Hilgert István kötetéről

Egy könyv is lehet időkapszula, amibe a jelennek és a jövőnek gondolatokat zárunk. Hilgert István: Időkapszulák – Volt egyszer egy Nagyvárad című kötete ilyen. A kötetben az az igazán jó, hogy bár hely és idő szempontjából a nyolcvanas-kilencvenes évek Nagyváradján járunk, valójában...

Kovács Eszter

Shrek Tímea Halott föld ez c. kötetéről

MÁS VILÁGOK „– Eredj, pakold össze a lomod! ‒ szólt az anya a kislányhoz.
‒ De én nem akarom! ‒ Dehogynem, költözünk, ezt mán megmondtam! – De én nem akarok a táborban lakni! Én itt maradok az utcában a mamával!
‒...

Molnár Vilmos

Táborok

Bözödi György és az erdélyi magyar szociográfia

Cseke Péter

Bözödi György klasszikus értékű könyve, a Székely bánja mind­két kí­vá­na­lom­nak ele­get tesz. Ar...

Árnyékos költők

Sztojka László és „versárnyéka”

Cseke Gábor

Áttöri a múlást, sötétet Kizöldül a fű, mennyi kis dárda!törnek időbe, halhatatlanságba!odatérdel...

Partnerek

Szemle

Látó 2019/120.

Világhálón a Látó októberi száma. Markó Béla, Bogdán László, Vörös István, Fellinger Károly, Németh Gábor Dávid, Káli István, Boda Edit és Ferentz Anna-Kata versei. Prózát közöl Molnár Vilmos, Szántó T. Gábor, Tóth...

Szerkesztőség

Helikon 2019/19.

A Helikon első októberi számának nyitóhasábjain Papp Attila Zsolt a magyar irodalom rendszerváltó ellenzéki „atyái”-nak példás (test)tartását idézi fel, majd Karácsonyi Zsolt interjúja olvasható Vermesser Leventével a szerzőről alkotott „legendákról”, az Éberről...

Mărcuțiu-Rácz Dóra

Korunk 2019/10.

A KORUNK folyóirat októberi számának tematikája: fiatal erdélyi vállalkozók kezdeményezései Három évtizedet hagytunk magunk mögött a diktatúra bukása óta. Amióta vissza-visszatérő téma az erdélyi magyar társadalom apadása, a romániai életfeltételek romlása.

Szerkesztőség

Helikon 2019/18.

A Helikon 2019/18-as lapszáma Horváth Benji Benzin című versével indít, ezt követi Demeter Zsuzsa beszélgetése Kabdebó Lóránt irodalomtörténésszel, valamint Fellinger Károly több verse. A Kolozsvári Magyar Napok és az E-MIL által megszervezett...

Mărcuțiu-Rácz Dóra