Vers

Fábián Judit versei

Fábián Judit

 - avatarVersengés Sör-buborékok versengnek
nyári esőcseppekkel.
Poháron keresztül bámulva
figyelem az eső hisztijét.
Üvegben növeli egóját a sok sercseppecske,
pocsolyába csobbant
sárhasú zápor-buborék 
irigyli a folyékony kenyér biztonságát – 
odabent a sörhasban.
Sárhasú buggy 
sörhasba vágyik –

Próza

Petrozsényi Nagy Pál elbeszélése

Petrozsényi Nagy Pál

 - avatar 1.Nem tudom, járt-e valaki Petrozsényban valaha. Petrozsény, románul Petroşani, füstös bányászváros volt az erdélyi Zsil partján, köröskörül hegyek, köztük a 2529 méteres Paringgal, amelyről gyakran még nyáron se olvadt le a hósüveg. Nekem tetszett – legalábbis eleinte – a sebes vizű Malea és a büszke Mândra-hegy is...

Műfordítás

Délszláv költők szerelmes versei

Fehér Illés

 - avatar Ha ölelésed lelkesíti szívétés öledben nyugszik a fájdalom,ha neved gondolataiban a nyugalmat jelenti és torkodvánkosának hűseés az éjbe szökő hangod mégviharoktól nem érintett gyümölcsös. Akkor maradj melletteés légy irgalmasabb azoknál,akik előtted csókolták.Félj a visszhangoktól, melyek a szeplőtlenszerelem nyosz...

Tanulmány

Karácsony Benőről kortársak szemével

Kuti Márta

 - avatar Középiskolai tanulmányait szülővárosa Római Katolikus Főgimnáziumában végezte, egy diákcsíny miatt nem állhatott érettségi vizsgára, így esett meg, hogy végül a kolozsvári Római Katolikus Főgimnáziumban érettségizett (1906). A nagyváradi jogakadémián kezdte főiskolai tanulmányait, de férfiszabó édesapja nem tudta tov...

Pályázatok

Történelmi novellapályázat

A 2020. évi pályázat témája: Az egyetemes magyarság sorsa, Kárpát-medencei története. A pályamű kapcsolódhat a Történelmi Magyarország egészéhez, annak bármely történelmi részéhez, tájegységéhez és a szétszórtságban élő magyarokhoz. Az ország elszakított részeinek történelmi eseményeit, sajátosságait feldolgozó legjobb novellák regionális különdíjban részesülnek. A kiírás célja a mind...

Szerkesztőség

Tárcák

Az utcaseprők

Tóth Ágnes

 - avatarElismerem, hogy az utcaseprőket eddig nem becsültem. Többször megkritizáltam lassú piszmogásukat, seprűnyélre támaszkodó kócos fejüket, réveteg pillantásukat. Kifogásoltam zörgő, rozsdás szerszámaikat, szutykos mellényeiket, és a maguk mögött felejtett szemétkupacokat.

Elkerülhetetlen?

Borcsa János

 - avatarElkerülhetetlen, hogy nap mint nap ízlésünk vagy véleményünk ne ütközzön másokéval. Így van ez rendjén, mert hiszen különbözőek vagyunk. A baj viszont akkor kezdődik, amikor a különbségekből kifolyólag ezek az ütközések már-már ütközetekké, csatákká válnak, illetve elkerülni sem vagyunk hajlandóak ezeket a „csábításokat”.

Könyvekről

Kornis Ottó: Füst c. regényéről

A Füst a legelső magyar, erdélyi holokausztkönyv. 1945 végén jelent meg, szerzője némileg ismert volt a romániai magyar olvasók körében, hiszen írásai jelentek meg különféle irodalmi lapokban, társszerzője egy remek színdarabnak is, melyről ragyogó, izgalmas beszámolók jelentek meg jóformán minden fontosabb sajtótermékben...

Miklóssi Szabó István

Tamási Áron: Jégtörő Mátyás c. regényéről

Tamási Áron számára, aki színdarabot írt A vitéz lélekről, és már első kötete is a Lélekindulás címet viselte, a lélek sosem volt üres kifejezés. Ellenkezőleg, írásai megértéséhez fontos kulcsszó, világlátásának lényeges eleme. Babits Mihály így üdvözölte az 1936-ban megjelenő Jégtörő Mátyást: „Ez...

Molnár Vilmos

Király Farkas: Sortűz c. regényéről

Király Farkas Sortűz* című könyve az 1989. decemberi román forradalom eseményeit dolgozza fel a sorkatonák szemszögéből. A kultúrantropológiában ezt alulnézetnek hívják, a szerző egy interjúban talán „belülnézetnek” nevezi, felmutatva, hogy mi történik ezekkel az ártatlan szinte-gyerekekkel, akikkel korábban eljátszották a rend látszatát...

Zsidó Ferenc

Táborok

Bözödi György és az erdélyi magyar szociográfia

Cseke Péter

Bözödi György klasszikus értékű könyve, a Székely bánja mind­két kí­vá­na­lom­nak ele­get tesz. Ar...

Árnyékos költők

Sztojka László és „versárnyéka”

Cseke Gábor

Áttöri a múlást, sötétet Kizöldül a fű, mennyi kis dárda!törnek időbe, halhatatlanságba!odatérdel...

Partnerek

Szemle

Korunk 2019/12.

A Korunk folyóirat 2019. decemberi számának tematikája: rendszerváltás Kelet-(Közép-)Európában. Milyen premisszái voltak és milyen utak vezettek a kelet-közép-európai rendszerváltásokhoz? Hogyan – és miképpen – hatott a Szovjetunió válsága a szovjet/szocialista tömb felbomlására?

Szerkesztőség

Székelyföld 2019/12.

Megjelent a Székelyföld decemberi száma. A tartalomból:

Borsodi L. László

Helikon 2019/21.

A Helikon első novemberi számát (2019/21) Papp Attila Zsolt vezércikke nyitja, benne az irodalmi Nobel-díjak tétjét és az azokat övező botrányokat tárja fel. Ezt követően Zsidó Ferenc interjúja olvasható Ferencz Imre költő...

Mărcuțiu-Rácz Dóra

Korunk 2019/11.

Korunk folyóirat 2019. novemberi számának tematikája: Nobel-díjas írók. Az utóbbi évek irodalmi Nobel-díjasainak kiválasztása során a díj bizottsága az irodalom fogalmának tág értelmezhetőségére, az irodalom társadalmi folyamatokban történő hangsúlyos részvételére hívta fel...

Szerkesztőség