Szántai János prózája

A hiba

Brédának, egy dévai ufó-leszállás emlékére

Egy szép napon Isten kapta magát, és megharagudott az emberiségre.Az emberiség azon a napon 6 milliárd 524 millió 238 ezer 101 egyedet számlált. (Egyed: Fil – Önálló létű egy dolog. Áll, Növ – Vmely fajta közül egy. Magyar értelmező kéziszótár, I. kötet, Akadémiai kiadó, Budapest, 2002. A továbbiakban: A Szótár I.) Isten nem próbálkozott víz-, tűz-, lég-, föld- és egyéb özönök zúdításával. A klasszikus módszerekkel alaposan megjárta. Alaposan rábasztam, mondta. Az emberiség mind a 6 milliárd 524 millió 238 ezer 101 egyede hallotta a dörgést. (Dörgés: Nagy erejű, mély, dübörgő hang. Mennydörgés. Biz: b. Jól ismeri vminek az elintézési módját. Szótár I.)

A süketek is. Az eseményt követően az emberiség már csak 6 milliárd 524 millió 238 ezer 098 egyedből állt. Egy 63 éves, szívbeteg éjjeliőr végzetes kimenetelű infarktust kapott. Egy 54 éves, túlsúlyos villamosmérnök agyában elpattantak az erek. Egy 32 éves, neurotikus könyvelőnő öngyilkosságot követett el. R. I. P. Isten élvezte korlátlan hatalmát. Ja, és a cethalra is rábasztam. Azon a napon egyetlen cethal sem élt már a Földön. Ha nekiállnék teremteni egyet, ezek azonnal levadásznák, és tessék. Szart se érne a munkám. Aznap sokat dörgött az ég. Az emberiség lélekszáma azonban nem csökkent tovább. Alkalmazkodtak a helyzethez.

Isten szörnyű büntetést fundált ki. Kapta magát, és elhagyta a Földet. De nem úgy, tele reménnyel, ahogy Platón mondta. Hülye Platón, morogta. Hanem rendesen. Szépen bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot, bevert egy szeget, ráakasztott egy táblát, amelyen ez állt:

Elköltöztem.

Isten

És elment. Az emberiség meg kinyalhatja. De nem nyalta ki. Minden ment tovább, ahogy addig. Hülye Platón. Szerencsére Isten nem szerzett tudomást erről. Túlságosan lefoglalta az Új Terv. (Terv: Jövőbeli cselekvést, annak idejét és módját meghatározó elgondolás. Magyar értelmező kéziszótár, II. kötet, Akadémiai kiadó, Budapest, 2002. A továbbiakban: A Szótár II.)

Isten nekiállt, és keresett egy kedvére való kisbolygót valamelyik eldugott galaxis csücskében. És ha Isten nekiáll, akkor alapos munkát végez. Úgy elbújt, hogy még. A lehető legtávolabb az elvadult emberiségtől. A kisbolygó tökéletesen megfelelt a célnak. Korábbi tapasztalatain okulva, ezúttal valóban tökéletes világ teremtésére készült. Semmit sem bízott a véletlenre. (Véletlen: Előre nem látható, nem várt esemény. A Szótár II.) Vagyis magára. A Véletlen Én vagyok, szokta mondogatni. Igen, de agyonstrapálni se akarta magát. Dolgozik a faszom, vigyorgott kajánul. Valamivel korábban volt egy kedvenc népe a Földön. Ez a nép egy Rapa Nui nevű szigeten élt. Nem sok vizet zavartak. Csónakáztak, halásztak, írogattak, festegettek,  harcoltak, megették egymást. Egyszer aztán valamelyiküknek eszébe jutott, hogy szobrot kéne faragni Istennek. Ha már kedvenc népe voltak. Kőből ki is faragták a szobrot. De nem volt nyaka. A fő-fő szobrász elment egy bölcs öreghez, aki annyit mondott neki, hogy a szobor nyaka vele van. A művész nem értette a választ. Megette a bölcset és elindult hazafelé. Útközben pisálnia kellett. Letolta ágyékkötőjét, kézbe vette a farkát, és akkor rádöbbent, hogy a bölcsnek igaza volt. Az öreget ugyan már nem tudta összerakni, de a szobrok attól a naptól kezdve igen jóra sikeredtek. Isten igen kedvelte választott népét. Sajnos idővel más népek érkeztek a szigetre, akik szintén Isten kedvenceinek tartották magukat, viszont puskájuk is volt. Nyalják ki, morogta Isten. Teremtett egy gépet, saját képmására, amely földi szemmel nézve hatalmas, csillogó farokra emlékeztetett, és elnevezte Magvetőnek. Na, ez majd dolgozik. Nekem meg marad az örök Hetedik Nap. A Magvető teremtőegységét úgy állította be, hogy bármilyen lényt alkothat, egy feltétellel. A teremtménynek folyadékból és gázból kell állnia. Ennek következtében a lény szerkezete változik, a Brown-féle mozgás rendje szerint. A Brown-féle mozgás intenzitása viszont a belőle, Istenből áradó hő függvénye. (Hő: Az atomok, ill. molekulák mozgási energiájából összetevődő, melegként érzékelhető energia. A Szótár I.) Na, ezt jól kifundáltam. Mert, miként maga Isten, a belőle áradó meleg is örök. Ily módon a teremtmények szerkezete minden pillanatban más és más, vagyis nem áll fenn a megszilárdulás veszélye. Amely mellesleg az akarat nevű vírus táptalaja. (Akarat: Az embernek az a képessége, amelyet a kitűzött cél elérésére irányuló tudatos törekvés jellemez. A Szótár I.) Kapják be, ordította a változatosság kedvéért Isten. Eszébe jutott ugyanis az elhagyott emberiség 6 milliárd 524 millió 238 ezer 098 egyede. Azon a napon a földi teleszkópok fokozott kozmikus hullámtevékenységet észleltek. Az emberiség ugyan már 10 milliárd 316 millió 867 ezer 257 egyedet számlált, de egy sem érzett az egészből semmit, mint rendesen.

Isten próbaképpen beindította a Magvetőt, és megfigyelte, amint a gép csinosan lekerekített csúcsába vágott résen át néhány buboréklény pattan ki. Megnyomta a kikapcsoló gombot, kicsit elszöszmötölt a beállításokon, hogy a hibának még az egyvégtelened részét is kiküszöbölje, ismét bekapcsolta a gépet, hanyatt dőlt és nagy élvezettel vakargatni kezdte a hasát. (Hiba: A gondolkodás, a nyelv v. vmely tudomány szabályait megsértő vétség, tévedés. A Szótár I.) Dolgozik a faszom, mondta nevetve. A Magvető pedig dolgozott, halkan és szünet nélkül, hiszen tökéletes gép volt. A bolygón vígan szaporodtak a lég- és cseppfolyós nemű lények.

Egy másik szép napon Isten arra ébredt, hogy valami nagyot koppan a homlokán. Kinyitotta mindhárom szemét. Aztán megdörzsölte őket, és megint. De nem hitt nekik. A szemek eddig is átverték. (Szem: a látás érzékszerve. A Szótár II.) Lapos, ezüstösen csillogó, leginkább Petri csészére emlékeztető űrhajó lebegett az orra előtt. (Petri csésze: Baktériumok, sejtek tenyésztésére szolgáló széles, hengeres üvegedény. A Szótár II.) Isten behunyta szemeit. Remélte, hogy álmodik. Gyakran remélte, hogy az emberiséget is csak álmodja. De nem. Lehet, hogy mostanában többet fantáziálok? Nem felelt senki. Résnyire nyitotta harmadik szemét. A jármű zsilipkapuja sziszegő hang kíséretében félrecsusszant, és egy űrruhás ember evickélt elő. Siklott egy ideig Isten orrnyerge felé, aztán a ruháját a hajóhoz kapcsoló köldökzsinór visszarántotta. Finomabban, hé. Isten hallotta a hangot. Dörögni kezdett a fejében. Az űrhajós végül megállapodott a harmadik szem magasságában. Jó napot. A nevem Csárlész Somogyi. Telepes vagyok.

Isten megdöbbent. Tudni kell, hogy ilyen esetben megáll az idő. (Idő: a valóságnak az a vonása, hogy azt egymás után köv. mozzanatok összefüggő folyamatának, történésnek fogjuk fel. A Szótár I.)

Csárlész Somogyiról azt kell tudni, hogy az emberiség vele valamilyen formában ismeretségben álló része gyerekkora óta furcsának tartotta. Eleinte leginkább azért, mert egyszer párbeszédet folytatott Istennel. Isten graffiti alakjában jelent meg a kis Csárlész előtt, az óvoda épületének falán. Akkoriban nagyon divatos volt ez a graffiti, miután valaki igen szellemesnek találta az Isten házának ajtajára kiakasztott tábla szövegét. (Isten háza: istentisztelet céljára való nagy épület. A Szótár I.) A párbeszéd így hangzott:

– Mennyit adjak, hogy elrontsd Marcika traktorját?
– Nyald ki.

Később Csárlész rászokott, hogy mindent fordítva csináljon, mondjon és gondoljon. (Fordítva: a meglevővel, a szokásossal v. az előzővel ellenkezőleg. A Szótár I.) A módszert  egy indiános könyvből tanulta. Az emberiség 7 milliárd 899 millió 109 ezer 877 egyede közül akkoriban elég kevés volt az indián. Talán azért, mert ők nem akartak mindent fordítva csinálni, mondani és gondolni. Abban az időben a gyerekek a természetes számok sorát tanulták az iskolában, egytől tízig. Így:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Csárlész és megtanulta. Így:

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Ezért sok rossz jegyet kapott. Később ugyanezért sok jó jegyet kapott. Aztán tizennégy és fél éves korában kiesett harmadik emeleti lakásuk erkélyéről. A harmadik emeleti lakások erkélyeit nem úgy tervezték, hogy valaki kiessen róluk. Csárlész nem is akart kiesni. Emelkedni akart. Következetes volt. (Következetes: elvet, módszert, stb. ingadozás, eltérés nélkül követő, ill. annak mindenben megfelelő. A Szótár I.) De a gravitáció azután is működött, hogy Isten elköltözött. Csárlésznak nem lett semmi baja. Azazhogy lett, de utóbb nem bizonyult bajnak. A földdel való érintkezéskor agyának két féltekéje egytized milliméterrel közelebb került egymáshoz, miáltal Csárlész valóságos lángésszé változott. Másodpercek alatt oldott meg matematikai feladatokat, melyeken több neves tudós hónapokon át rágódott. 17 évesen megcáfolta Einstein relativitáselméletét. (Relativitáselmélet: A testek mozgásának egyetemes vonatkozásaival s a térrel és az idővel mint az anyag általános létformáival foglalkozó e. A Szótár II.) Tizenhét évesen és egynaposan megcáfolta a cáfolatot. Két testvére, Marcsika és Marcika igyekezett követni példáját. Kiugrottak az erkélyről. Marcsika palacsinta lett. Marcika gyógy-, majd elmegyógyintézetbe került. Traktorja az eséskor összetört. Ezt Csárlész jó ómenek tekintette. Marcikáról ennyit kell tudni. Marcsikáról ennyit sem.

Egy világhírű kutatóintézetben több kísérletet végeztek Csárlész agyán. Az eredmények szerint Csárlész Somogyi agya az esés következtében úgy viselkedett, mintha összedugta volna magát magával. Ezáltal a megszokott kettő helyett kapacitásának 99,8 százalékát kezdte el használni. Némi tréning után a szuperagy tulajdonosa elérte, hogy képes volt látni a jövőt. (Jövő: az ezutáni idő. A Szótár I.) Egész pontosan 17 másodpercnyit látott belőle. Körülbelül ennyi időre van szükség, hogy a csontgolyó megálljon, miután elhagyja a krupié markát. E tehetsége folytán Csárlész Somogyi jelentős vagyonra tett szert. (Vagyon: vkinek, vmely jogi személynek a tulajdonában levő anyagi javak s a velük kapcs. jogok összessége. A Szótár II.) Egy ideig földi dolgokba fektette pénzét, ám élete virágkorában elfordult tőlük. A mennyei dolgok kezdték érdekelni. Épített egy Überglobal Co. nevű gyárat, ahol hatszázötvenkét tudós, mérnök és munkás űrhajókat állított elő. Létrehozott egy Mapagalaxy Labs nevű vállalatot, ahol száztizenkét tudós, kartográfus és munkás űrtérképeket rajzolt, szerkesztett és nyomtatott. Megalapított egy Pervadvert Inc. nevű reklámügynökséget, ahol egyetlen szakértő, maga Csárlész Somogyi dolgozott. Az ügynökség egy darab reklámot gyártott. Az emberiség 8 milliárd 411 millió 676 ezer 233 egyede bárhonnan láthatta a reklámot, ha éppen nem volt fedél a feje fölött. A hajléktalanok előnyben voltak valamilyen otthonnal rendelkező embertársaikkal szemben. A reklám az égen jelent meg.  Ez volt a szövege:

Helyszűkében szenved? Nézzen fel. A határ a csillagos ég.

Űrtelepes-programját népszerűsítendő, Csárlész Somogyi ország-világ előtt kijelentette, ő maga vág neki elsőként a csillagoknak, hogy megtalálja az Új Ígéret Földjét. Minden jelentős televízió, rádió, sajtóorgánum jelen volt, amint Somogyi űrhajója, a Phallus Dei a levegőbe szökkent, kilyukasztotta az atmoszférát hymenjét és behatolt az ég mélyébe. A felemelő képek láttán az emberiség 9 milliárd 645 millió 111 ezer 001 egyede egy futó pillanatig büszke volt arra, hogy az, ami. (Büszke: akit vmi miatt [jogos] önérzet, jóleső érzés tölt el. A Szótár I.)

A Phallus Dei intergalaktikus bolygólokátorának memóriájába táplált űrtérképek  tanulmányozását követően Csárlész Somogyi választása az XXX-696 galaxis WC 312-es bolygójára esett. Megadta a koordinátákat a lokátor vezérlőegységének, hátradőlt és nagy élvezettel vakargatni kezdte a hasát. Az említett másik szép napon arra ébredt, hogy valami nagyot koppan a homlokán. Kinyitotta mindkét szemét. Tévedett. A homloka volt, ami koppant. Az intergalaktikus bolygólokátoron. Pontosabban a billentyűzeten. Még pontosabban, a billentyűzet Mindent töröl gombján. Csárlész Somogyi megdöbbent. Az ő döbbenete azonban nem befolyásolta az idő múlását. Bekapcsolta az űrhajó molekuláris szenzorait, és kiadta a parancsot: Értelmes lény keresése. (Értelmes: gondolkozni tudó. A Szótár I.) A keresés eredményeképpen 1 perc 43 másodperc alatt rátalált Istenre, az eldugott galaxis csücskében levő kisbolygó fölött. A gépeknek két percre lett volna szükségük a találathoz, de Csárlész jövőlátó képessége 17 másodpercet megspórolt nekik. (Gép: energiát átalakító v. munkavégző szerkezet. A Szótár I.)

Csárlész a következő kérdést intézte Istenhez:

– Elnézést, nem tudja, merre van a WC 312-es bolygó?

Nem érkezett válasz. Pedig ezúttal Isten nem graffiti alakjában jelent meg Csárlész előtt. Csend volt, csak a Magvető halk zümmögése hallatszott. (Csend: az az állapot, amelyben hang, zaj nem hallatszik. A Szótár I.) A helyzet kezdett kínossá válni. Csárlész Somogyi megköszörülte a torkát.

– Mi a véleménye Amal Laala művészetéről? Tudja, az a nő, aki különböző nagyvállalatok küszöbére hányja műveit. Szó szerint. Az emberiség túlzott fogyasztásának ábrázolásaként. Szerintem zseni. Megvettem az összes munkáját, melyeket vállalataim küszöbén alkotott.

A Magvető leállt. Egy tökéletes gépnek is vannak határai. Az isteni meleg elillant. A Brown-féle mozgás megszűnt odalent. Csárlész Somogyi kis ideig bámulta még a kisbolygó fölött elnyúló hatalmas, mozdulatlan testet, aztán vállat vont, belebegett az űrhajóba és elhúzott. A Magvető teremtményei ott álltak, amilyen alakban éppen foglyul ejtette őket az isteni döbbenet. A mennyekből zuhogott rájuk a szabad akarat.

Egy harmadik szép napon Isten felocsúdott meglepetéséből. Kisbolygóján épp egy kígyószerű lények alkotta civilizáció uralkodott. A magukat A Nagy Rozsdás Farok Választott Népének nevező lények ez idő tájt éppen a szárnyas rododendronok leigázásával foglalkoztak, hogy általuk meghódítsák a levegőeget. Istenként tisztelték a Magvetőt. (Isten: a világ teremtője, fenntartója, a legtökéletesebb személyiség. A Szótár I.) Isten hirtelen mindenre emlékezett. Dühösen rácsapott a bolygóra, pozdorjává zúzva mindent, ami rajta élt és mozgott. Nyaljátok ki. Ezúttal úgy is lett. Aztán kapta magát, és eltűnt. Csak úgy.

Nem sokkal ezután megérkezett a Földre az első hír a távoli WC 312-es bolygóról. Lángoló feliratok borították el az eget. Az egész emberiség láthatta őket. Az emberiség 14 milliárd 579 millió 343 ezer 897 egyede ezt olvashatta, amennyiben felnézett:

Mennyből a kőolaj!
Gallonja csupán egy cent. Ne hagyja ki.
A WC Trust és Csárlész Somogyi, az Ön motorja!