Items filtered by date: augusztus 2017

Könyvvásár Udvarhelyen stars

Az Élő Székelyföld Munkacsoport – a Hargita Népe napilappal és a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárral karöltve szervezett – IV. Székelyföldi Könyvnapokat ismételten kihozza a Szent István-napi ünnepség forgatagába. Így szombaton és vasárnap 11.00 és 13.00, illetve 16.00 és 18.00 óra között kötetlen beszélgetésre és dedikálásra várják az érdeklődő olvasókat olyan udvarhelyszéki és székelyföldi szerzők, mint Lőrincz József, Balázs Árpád, Simó Márton, valamint a Hargita Kiadóhivatal és a Székelyföld című folyóirat munkatársai.

Varga László Edgár a Látónál

Augusztus elsejétől új szerkesztővel bővült a Látó csapata: VARGA LÁSZLÓ EDGÁRral. Edgár így ír magáról: "1985-ben születtem Margittán. Biológiát tanultam, de aztán újságíró lettem, közben pedig a szépirodalom is egyre fontosabbá vált az életemben. Első verseskötetem 2014-ben jelent meg Cseréptavasz címmel a kolozsvári Erdélyi Híradó Kiadó gondozásában, a kritika jól fogadta, két debütdíjat is kiérdemelt. Számos irodalmi folyóirat közölte írásaimat."
Díjai: Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány Debütdíja a Cseréptavasz című verseskötetért (2013); Méhes György-debütdíj a Cseréptavasz című kötetért (2014); Látó-debütdíj a marosvásárhelyi folyóirat 2014-es évfolyamában közölt írásért (2014).


Az eirodalom.ro-n interjú olvasható a szerzővel, itt.

Krónikás a papírzsákban

Kántor Lajosra emlékezve*

– Kántor Lajos: Golyószórásban, repülőszőnyegen. Kettős portré(k) Lászlóffy Aladárral. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012 –

Erdély, az erdélyiség, a transzszilván művészet, műveltség anyaországi recepciójának állandó hullámzása közismert. Az eufóriás örömöt rendszerint a recesszió, az eltúlzott apológiát a szürke közömbösség, ellenszenv, vállveregető lebecsülés követte, követi. Ezért fontos, ha Erdély belső erőtereinek szellemi sugársásából születik összefoglaló, értékelő munka. Kántor Lajos, jeles irodalomtörténész, kritikus a kincses város élő, éppen soros lelkiismerete, monográfiát írt egyik kor- és sorstársáról, Lászlóffy Aladárról.

Esszé: Szent László

 A kolozs-dobokai főesperesség és a kolozsvári (Románia) Szent Mihály Plébánia esszé- és tanulmányíró pályázatot hirdet Szent László király időszerűsége címmel.

Nagyregény négy percben

Rózsika néni kapál a kertben. Beköszönök. Visszaköszön, és egy pillanatra abbahagyja. „Most volt elsőáldozó a kis dédunokám. Torinóban. A drága kicsi angyal! – mondja, pedig nem is kérdeztem. Ő ilyen, egyébként Kotkot Rózsi a „mellékneve”. Hogy tartják a kapcsolatot? – kérdem, mert tudom, hogy a veje román ember, s a néni nem nagyon beszéli ezt az értékesebb állami nyelvet, hiszen világéletében a faluban élt, ahol nem kellett túlságosan törnie magát, hogy bővítse szókincsét.

A Tokaji Írótábor díjazottai

Felavatták Arany János emléktábláját a 45. Tokaji Írótábor résztvevői a tanácskozás utolsó napján vasárnap Tokajban. Györfi Sándor szobrászművész alkotását a Tokaji Ferenc Gimnázium udvarán található millenniumi irodalmi emlékparkban leplezte le Molnárné Tóth Erika, a gimnázium igazgatója, Posta György, a város polgármestere és Hubert Ildikó irodalomtörténész. A Magyar Írószövetség nevében Pap-Für János, a szervezet titkára helyezte el az emlékezés koszorúját az emléktáblánál.

Apevapályázat!

A Változó Világ irodalmi pályázatot hirdet szerkesztősége Apeva 365 címmel. A pályázat eszmei célja az apeva műfaj népszerűsítése, apevaíráshoz való kedv felébresztése minél szélesebb körben.A pályázat konkrét célja egy apeva-antológia összeállítása és megjelentetése naptár formájában, amelyben minden napra esik egy vers.
A pályázat eszmei célja szempontjából legjobb az lenne, ha a naptárban szereplő 365 vers mind különböző szerzőtől van, de megfelelő jelentkezők híján a naptárban egy szerző több verssel is szerepelhet.

Cseh Katalin versei

Képzettársítás

Eszembe jut egy ló
száll mint fehér pillangó
szinte észrevétlenül suhan
halkan sebesen boldogan
a végtelen tájon át
nem hallani patkódobogást
csak érezni a lobogást
szélben a sörényillanást
a sóhajkönnyű vágtatást
a csöndlakó szív ritmusát

és eszembe jut anyám
virágai között házunk udvarán
vagy a szőlőlugasban
a rebarbarák közt talán

Hangorkán - gyermekirodalom

A Szitakötő gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet „Hangorkán” címmel, vers, próza és ismeretterjesztő cikk kategóriában. Szeptember 11-ig várják a pályaműveket.Milyen hangok kelthetnek fergeteges vihart, és melyektől csitul el a forgószél? A körülöttünk élő lények és tárgyak hangja hol harmonikus, hol fülsüketítő, olykor érthető, máskor bosszantóan idegen. A zaj és a csönd is lehet megnyugtató és félelmetes, baljóslatú és életmentő, szépséges és idegőrlő. A tematikus számban a különféle hangok eredetét, jelentését, kapcsolatát kutatjuk.

Irodalom a Kolozsvári Napokon

A 2017. augusztus 14–20 között zajló Kolozsvári Magyar Napokon számos irodalmi rendezvény kacsontgat a nagyérdeműre. Az Erdély Magyar Írók Ligája a hagyományokhoz híven kirukkol: négy nap során folyamatosan lesznek irodalmi események. De a Konzulátus, a Kolozsvár Társaság, az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara is nyújt irodalmi csemegéket. Íme egy kis ízelítő:

Subscribe to this RSS feed