Items filtered by date: május 2019

Mózes Attila írói világa

Szövegkörülmények

(Részlet a Történet polcnyi könyvvel. Mózes Attila írói világa című, rövidesen megjenelő kötetből. Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2019.)

Az 1952-ben Marosvásárhelyen született és 2017-ben Kolozsváron elhunyt Mózes Attila egy olyan korszakban vált a romániai magyar irodalom jelentékeny alkotójává, amikor a régió szellemi teljesítménye köré (is) falat emelt a hatalom. Ezen a falon átjutni nehéz volt, és egyáltalán nem szimbolikus értelemben. A korszak írói bezáródtak és kizáródtak. Kizáródtak Magyarországról, a régión kívüli irodalmi műhelyekhez nehezen, vagy sehogy sem találtak utat, de legalábbis tartós jelenlétet csak kevesen tudtak teremteni a határ másik oldalán: leginkább azok, akik egész életművüket „áttelepítették”.

Markó Béla kisesszéi

MAGYAR MARKETING
A modern Balassi

Akárcsak általában az irodalom, kétségtelenül változott a költészet is az évszázadok folyamán. Nem tudom, volt-e kezdete, és azt sem hiszem, hogy vége lesz egyszer, de mégsem merem állítani, hogy nyelvi eszközeiben, kifejezésmódjában nem finomult, nem lett bonyolultabb. Vagyis: fejlődött? Igen, olyan értelemben, hogy amit József Attila írt, abban már természetes könnyedséggel benne van Ady Endre küzdelme egy-egy új szókapcsolat elfogadtatásáért, és a maga idejében Ady Endre is magától értetődően építette be verseibe Vajda János vagy Petőfi Sándor leleményeit. Éppen ezért van kronológiája az irodalomnak, és ostobaság lenne tagadni, hogy a mai vers a tegnapi vagy tegnapelőtti szó- és szintagma-téglákból is épül.

Subscribe to this RSS feed