József Attila románul

A marosvásárhelyi Kocsis Francisko, a magyar irodalom tolmácsolóinak ifjabb generációjának egyik megbecsült tagja, József Attila fordításokat tett közzé. A fordítások, összesen 51 vers, két részletben láttak napvilágot a Vatra c. folyóirat 2012/10-11. és 2013. 6-7. számában), nemrég pedig elektronikus könyv lett belőle a MEK-en.

Ez már csak azért is kiemelkedő teljesítmény, hiszen a válogatás és az azt bevezető összefoglaló esszé biztos és hiteles eligazítást nyújt a huszadik század egyik legnagyobb magyar költőjének törekvéseiről, fejlődéséről és lírai munkásságának jellegzetes vonulatairól. Ezzel Kocsis Francisko beíra a nevét a költő jelentős román fordítóinak sorába. Hogy megtudjuk, kik is ezek, Berényi Máriát hívjuk segítségül, a Magyarországi Románok Kutatóintézetének igazgatóját, aki a Barátság c. folyóirat 2005/9. számában tanulmányt írt a költő több rétű román kötődéseiről (József Attila apjához, görög keleti vallásához és a román irodalomhoz való viszonya), s ebben kitért József Attila román percepciójára is.
“Már a harmincas évek közepén megjelent az első román nyelvű József Attila tolmácsolás. A román irodalom évről évre újabb József Attila-fordítással gazdagodik, de a román költők eredeti verseikben is egyre többször idézik meg József Attila alakját.
A román fordítók közül Eugen Jebeleanu az első, aki nem csak egy-két verset tolmácsol, hanem átfogóbb képet igyekszik kialakítani József Attila költészetének főleg a fiatalkori és a mozgalmi szakaszáról. Ezt a képet egészíti ki Veronica Porumbacu több kiadást is megért József Attila-kötete amelyből azonban hiányoznak a nagy szerelmi versek. A “hiányt” Mihai Beniuc pótolta, aki – nemzetközi viszonylatban is egyedülálló jelentőségű, kétnyelvű kötetében -. jól átgondolt válogatáás alapján valóságos keresztmetszetét nyújtja József Attila költői életművének.
Nehéz megítélni, hogy a román ajkú olvasó számára milyen élményt nyújt a költő lírája, kétségtelen azonban, hogy a József Attila-versek románul is élnek, hatnak. Ezt a legjobban Veronica Porumbacu példája bizonyítja. Ő ugyanis Eugen Jebeleanu fordításai hatására tanult meg magyarul, nem utolsósorban azért, hogy maga is tolmácsolhassa a magyar költőt.
József Attila legfontosabb román műfordítói a következők voltak: Maria Banus, Mihai Beniuc, Radu Boureanu, Costa Carei, Paul Drumaru (aki a legsikerültebb kétnyelvű kötetét 1995-ben adta ki), Emil Giurgiuca, Haralambie Gramescu. Eugen Jebeleanu, Constantin Olariu, Francisc Pacurariu, Veronica Porumbacu, Virgil Teodorescu.
Amint látjuk, nagyon sok román költő járult hozzá József Attila művészetének bemutatásához, aki korán kitüntetett helyet kapott a román irodalmi gondolkodásban és kultúrában. Romániában ő az egyik legtöbbször emlegetett és idézett magyar költő.”

Ehhez illeszkedik most a Kocsis Francisko-féle József Attila. A fordított anyagot, közös megegyezéssel, kétnyelvű kötetté szerkesztettük, hogy tanulmányozóinak minduntalan támpontot nyújtsunk a szöveg összehasonlításhoz. A jelentős munka közkiccsé tételében döntő szerepe volt a Magyar Elektronikus Könyvtárnak, amely rekoridő alatt besorolta állományába a munkát; József Attila válogatott versei elérhetők román nyelven: itt.