Irodalom a határon

”Soprontól Brassóig”.Amikor ezt olvassuk az újságban, halljuk a tévéből vagy a rádióból, biztosak lehetünk benne, hogy az egész Kárpát-medencét átfogó tematikus híradásra, panorámára számíthatunk.. A menetirány éppen a forditottja őseink útvonalának. Ők még keletről lovagoltak nyugatabbra, ahonnan mostanában , Európához felzárkózandó, lassabban épülő autópályákon és szaporodó repülőtereken érkező utasokkal az anyagi és szellemi civilizáció megannyi vívmánya is szabadon áramolhat már irányunkba, kelet felé.

De mindez nemcsak a közlekedésre , a gazdaságra, vagy az anyországi média hiradásaira érvényes, ugyanígy áll az irodalom, a magyar irodalom térbeli kisugárzására. A szép szó ereje a központban a legerősebb, ahogy a végekhez közeledünk, hatásfoka, intenzitása egyre csökken. Persze, a média példázatánál maradva, a vételi gondokon az erősítő, átjátszó állomások földi láncolata, no meg a műholdas közvetítések is –haza a magasban – sokat segítenek. És egy-egy helyhez, régióhoz kötött szépirodalmi válogatás akár az átjátszó-állomások szerepét is betöltheti. Ha pedig ez a hely, város vagy régió, esetünkben a Barcaság és Brassó, szerénykedjen bár a “világ végén“, de ha történelmében, gazdaságában, természeti szépségeiben és szellemi produktumaiban is hajdani birodalmakon és mai határokon átmenő jelentőséggel bír, akkor bizony nehezen lehetne, helyiérdekű provincializmusnak bélyegezve, egy kézlegyintéssel elparentálni.

Összeállításának ötlet-szikrája a 101 vers Brassóról című Kriterion-antológia (2008) szerkesztése közben pattant ki. . Ha már a költemények ilyen szépen összejöttek, akkor vajon hogy nézne ki a versválogatás prózai párja?

Persze, a Jancsik Pállal közösen összeállított versantológiánk egy már jól bejáratott könyvsorozatnak volt a brassói sajátosságokhoz igazított, ”testreszabott” része, igy válogató-szerkesztőként is kitaposott ösvényeken járhattunk.Tájegység-központú próza-antológiában viszont alighanem úttörőnek kell lenni, noha a Művelődés kiadásában megjelent mezőségi és kalotaszegi”olvasókönyvek”, vagy éppen a Brassó közvetlen szomszédságában kiadott Háromszéki olvasókönyv témánkhoz igencsak közelítettek.

A kötet összeállításakor szóba jött a szerzők betűrend szerinti szerepeltetése, majd a születés szerinti sorrendje is, de végül a szemelvények tartalmának az időrendje mellett döntöttünk az 1989-es fordulatig bezárólag, Tudjuk, hogy szemléletükben-világnézetükben eltérő szerzők esetenként vitatható írásai is szerepelnek, de mi ebben sem igazságot tenni, sem rangsorolni őket nem kívánjuk Szöveggyűjteményről, forráskiadványról van szó, a véleménynyilvánítás nem a szerkesztők, hanem az olvasók dolga. Kritikai hozzállás pedig itt-ott nemcsak megengedett, egyenesen ajánlatos.

Összeállításunk nemcsak szépirodalmat,de történeti munkákat, memoárokat, útleírásokat, népi emlékirodalmat is tartalmaz, az irodalmat és művelőit, az írókat a szó általánosabb értelmében szerepeltetjük..

A fentebb említett a könyvláncba bekapcsolódva, kerestük meg a válogatással a Barcaságban nagy súllyal bíró Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház mellett a Művelődés-Szentimrei Alapítványt. Utóbbinak a könyv szerkesztésével járó, türelmet és idegeket is próbára tevő hosszas aprómunkáját, előbbinek antológiánk anyagi támogatását kell megköszönnünk.Társkiadóink mellett köszönettel tartozunk a könyvszakma olyan jeles művelőinek, mint Dávid Gyula, Jancsik Pál és H. Szabó Gyula szerkesztők, Fötiszetelendő Adorjáni Dezső Zoltán lutheránus-evangélikus püspök és Nagytisztelendő Fehér Attila főtanácsos, továbbá a világhálón, de Stockholmból szépirodalmi-művészeti honlapot ( “Káfé Főnix”) üzemeltető Gergely Tamás, Cseke Gábor költő, író és szerkesztő, közelmúltban megjelent köteteikkel pedig Brassó történelmének olyan jeles szerzői-kutatói, mint Aristotel Câncescu, Gernot Nussbacher, Balázs János, Dobolyi István, Vogel Sándor. Könyvünk beharangozását a Brassói Lapoknak kell megköszönnünk.. .

Tudjuk, hogy nemcsak Brassóban, a végeken, de a szórványban is általában, anyanyelvünk szavai halkulóban vannak..Utcán, közéletben, nemritkán a családokban is. És hogy a legigényesebb nyelvváltozat, a szépirodalmi, a köznyelvet is erősíthesse, az említett átjátszósor hiányzó láncszemét is próbáljuk pótolni vele.


* A Kriterion Könyvkiadónál frissiben megjelent brassói antológia (33 magyar író Brassóról. Válogatta Krajnik-Nagy Károly) előszava. További részletek: a káféfőnix portálon