Helikon 2014.március/II.

Király László Sziklarajzok. Xanú című írásával indul a Helikon március 25-i száma. Az interjúrovatban Ferdinandy Györggyel beszélget Csender Levente. Sziveri János politikai költészetének társadalmi hátteréről közöl tanulmányt Sándor Zoltán, szintén a 60 éve született vajdasági költőt idézi meg André Ferenc írása a Ha polip szuszog Kolozsvárott című kétkötetes műről.

A lapszám közli Zudor János, Lovász Krisztina és Tari István verseit, valamint Cristian Popescu, Szabó Róbert Csaba, Papp-Zakor Ilka, Jobb Boróka és Borbély András prózáit. Szőcs István jegyzete Sigmond Istvánt, Bogdán László esszéje Kazimierz Brandyst idézi meg. Karácsonyi Zsolt a Kolozsvári Állami Magyar Színház Léda című előadásáról írt bírálatot. Jim Jarmusch új filmjét méltatja Ferenczi Szilárd. A lapszámban kritikák és recenziók olvashatók György Attila Bestiarium Siculorum, Dobozi Eszter Kötés, valamint Gabriel Liiceanu A hazugságról című köteteiről. Jakabffy Tamás a Bartók-hegedűduókról értekezik, Portik Blénessy Ágota pedig Csíky Szabó S. Ágnes kiállításáról számol be.