Látó 2016/8-9.

AnyaLátó - ez a címe a folyóirat augusztus-szeptemberi számának. Szokás szerint elsősorban drámákat közöl, Róbert Júlia, Elena Vlădăreanu, Sarah Ruhl, Jose Rivera, Kötő Áron darabjait, illetve egy Terminus című, többek által írt szöveget. Ezek problematikája többé-kevésbé szorosan összefügg az anyasággal, a szüléssel, a különböző nő-szerepekkel. Albert Mária és Stuber Andrea tanulmányai, Boros Kinga és Czvikker Katalin interjúi elméletileg és a tapasztalat szempontjából árnyalják a műveket. A szám talált versét Federico Garcia Lorca, névjegyét Boros Kinga írta.

"Erre való a színház: fizikaivá átlényegítve érzékelteti mindazt, amit szavakban kifejezve másképp értünk, hagyja, hogy a jelenben megéljük, amit sokszor kimondani lehetetlen. A fentiekben szubjektíven, személyes élmények alapján egymás mellé sorolt színházi csecsemőképek mind olyan helyzetekben jelennek meg, ahol a szabadság és kötöttség, a normákhoz való igazodás és az egyéni boldogulás a központi téma. Számomra azt a
kérdést vetik fel, hogy elég bátrak vagyunk-e szoros testközelséget vállalni?
Bűntudat és felelősség helyett megtaláljuk-e a cselekvő szeretet energiáit?
És ez nem pusztán gyereknevelési kérdés." (Albert Mária: Hordozó vagy babakocsi? Csecsemők színházi képeiről)